4
คะแนนของคุณ
อันดับ
การสอนการปฏิบัติ เฉลี่ย 4 / 5 จาก 5
ยศ
N / A มีมุมมอง 10K
ทางเลือก
교생실습, ครูฝึก
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
การ์ตูน