5
คะแนนของคุณ
อันดับ
การลงทะเบียนทหารรับจ้าง เฉลี่ย 5 / 5 จาก 1
ยศ
N / A มีมุมมอง 1K
ทางเลือก
입학용병, ทหารรับจ้างวัยรุ่น
ผู้เขียน (s)
(s) ศิลปิน
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
การ์ตูน