ที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ

มินะ-ซะมะ โนะ โอโมฉะ เดสึ

2
27 9 พฤษภาคม, 2021
26 9 พฤษภาคม, 2021

อลิซใน Borderland

2
ตอนที่ 64.1 - [END] มกราคม 16, 2021
64 บท มกราคม 16, 2021

ใบหน้าของเธอ

0
44 มกราคม 16, 2021
43 มกราคม 16, 2021

โฮซึกิโนะชิมะ

0
27 [จบ] มกราคม 16, 2021
26 มกราคม 16, 2021

ผู้ล่า

0
18 [จบ] มกราคม 16, 2021
17 มกราคม 16, 2021

วงจรปิด

0
32 [จบ] มกราคม 16, 2021
31 มกราคม 16, 2021

หอพัก

0
48 [จบ] มกราคม 16, 2021
47 มกราคม 16, 2021

Zombie Wave

0
21 [จบ] มกราคม 16, 2021
20 มกราคม 16, 2021

หญิงสาวที่เห็น

0
30 มกราคม 16, 2021
29 มกราคม 16, 2021

18 +ต่อเนื่อง โครงการยูโทเปีย

4.2
141 บท มกราคม 15, 2021
140 บท มกราคม 8, 2021

ต่อเนื่อง วิกล

3.5
24 บท กันยายน 21, 2020
23 บท กันยายน 12, 2020

ต่อเนื่อง ดินแดนแห่งความตาย

4
40 บท กันยายน 19, 2020
39 บท กันยายน 19, 2020

ต่อเนื่อง ผู้ล่า

3
18 บท 13 เมษายน, 2020
17 บท 23 มีนาคม, 2020

ต่อเนื่อง 150-1 ถนน

2
46 บท 17 มีนาคม, 2020
45 บท 17 มีนาคม, 2020
แสดงปุ่ม
ซ่อนปุ่ม